+420 775 096 877 info@mapix.cz

Součásti aplikace

Mapix se skládá ze tří částí – samotné mobilní aplikace, kterou si návštěvník nainstaluje na svém zařízení a používá ji přímo na místě (není nutný přístup k internetu, aplikace pracuje offline), webového administračního rozhraní, v němž tvůrce průvodce vytváří a spravuje data (online) a webové prezentace, která umožňuje obsah průvodce zobrazit na webu (online).

Mobilní aplikace

Návštěvník si aplikaci stáhne do mobilu přes GooglePlay/AppleStore, do aplikace si stáhne libovolné balíčky dat (jednotlivé průvodce) a ty má pak k dispozici pro použití přímo na místě. K používání průvodců není potřeba mít připojení k internetu, vše funguje offline.

Aplikace ukazuje uživateli (návštěvníkovi) jeho aktuální polohu, polohu jednotlivých zájmových bodů a jednotlivé předpřipravené trasy. Ke každému zájmovému bodu nabízí podrobný popis včetně fotografií či audio- nebo videonahrávek. Uživateli se evidují již navštívené body a na základě této informace se mohou objevovat dosud skryté (viz herní prvky).

Kromě toho aplikace obsahuje nástěnku, jejímž prostřednictvím může provozovatel uživatelům sdělovat různé informace (aktuality, novinky, atd.).

Administrační rozhraní

Provozovatel průvodců má možnost průvodce vytvářet a měnit přes webové rozhraní. Zde má k dispozici nástroje pro kompletní správu svých dat – od vytváření jednotlivých balíčků (průvodců) a jejich zveřejňování/aktualizaci, přes správu jednotlivých zájmových bodů (objektů) a tras až po zveřejňování zpráv na nástěnce aplikace. Může zde také nastavovat logiku herních prvků (viz herní prvky).

Webová prezentace

Pro každý vytvořený balíček dat (průvodce) vzniká zároveň webová prezentace, která umožňuje jeho zobrazení v prohlížeči. Ta slouží jednak pro přehled a kontrolu pro autora průvodce, jednak pro prezentaci obsahu průvodce na webu (typicky na www stránkách provozovatele průvodce).

K dispozici je rovněž API pro případné vystavení dat průvodce na jiný web nebo do jiné aplikace.

Detail bodu na mapě
Nástroj pro tvorbu a správu jednotlivých průvodců.

Herní prvky

Mapix umožňuje využití herních prvků pro zatraktivnění práce s aplikací, případně pro realizaci různých soutěží, závodů atd. Základními nástroji jsou: evidence navštívených bodů a podmíněné zobrazení bodu.

Z

Evidence navštívených bodů

Tvůrce průvodce může určit, jakým způsobem uživatel prokáže, že bod navštívil. Může vybrat z těchto možností:

  • pobyt na zadaných GPS souřadnicích
  • zodpovězení otázky (předpokládá se, že k nalezení odpovědi musí být uživatel na místě)
  • načtení QR kódu

Informace o tom, kdy uživatel jednotlivé body navštívil, se ukládá a je k dispozici pro následné vyhodnocení (i v případě, že uživatel je při průchodu bodem offline, se informace uloží a do systému se odešle v momentě, kdy je připojení k internetu k dispozici). Na základě toho je možno vyhlašovat a vyhodnocovat různé soutěže (nejrychlejší průchod trasy, prvních X uživatelů, kteří navštíví dané body…), případně uživatele odměňovat.

Na základě navštívených bodů lze rovněž nastavit podmíněné zobrazení jiných bodů.

Podmíněné zobrazení bodu

Tvůrce průvodce může u každého bodu nastavit, že se má uživateli zobrazit až po navštívení jiných bodů – lze vybrat množinu bodů, které je potřeba navštívit, případně jejich počet (tedy např. „uživatel musí navštívit aspoň 3 z těchto 5 bodů“). Tím je možno sestavovat různé „soutěžní“ průvodce, kde je uživatel motivován navštěvovat jednotlivé body a může se posouvat ve „hře“ dál.